Kennisbijeenkomst samenwerking Wikimedia en bibliotheken in Nederland

KB, woensdag 15 mei 2019, 14.00 - 17.00 uur

Op woensdagmiddag 15 mei vindt er bij de KB een gratis toegankelijke kennisbijeenkomst rondom Wikipedia voor medewerkers van bibliotheken plaats.

"Wanneer delen van de bibliotheekcollectie, vergroten van zichtbaarheid en/of het delen van kennis met de gemeenschap een belangrijke rol speelt of gaat spelen in uw bibliotheek, is deze middag zeer aan te bevelen. Wij nodigen daarom programmamanagers, informatie- en collectiespecialisten, communicatiespecialisten en beleidsmakers van alle bibliotheekvormen of aanverwante organisaties van harte uit om deel te nemen."

Foto: Wikipedia fotodag bij OBA Hagedoornplein, AWossink, CC BY-SA 4.0

Achtergrond

De afgelopen jaren zijn er verschillende samenwerkingsprojecten geweest tussen Nederlandse bibliotheken en Wikimedia. Aan de ene kant worden de diverse Wikimedia-websites, waarvan Wikipedia de bekendste is, verbeterd met behulp van materiaal, kennis, data en gebruikers van bibliotheken, aan de andere kant wordt het gebruik van met name Wikipedia en Wikimedia Commons binnen bibliotheken bevorderd.

Zo zijn er bij openbare bibliotheken diverse proefprojecten geweest die de kansen van Wikipedia binnen de bibliotheek hebben laten zien. Dit heeft inmiddels geresulteerd in succesvolle maandelijkse Wiki-bijeenkomsten in Hengelo en Tilburg. Het Rijksmuseum, Vredespaleis en het NIOD deden met de andere leden van de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken een project waarin verbindingen werden gelegd tussen Wikipedia en de kennis en collecties van deze speciale bibliotheken. De universiteitsbibliotheek van Leiden schonk in 2015 en 2016 duizenden koloniale afbeeldingen aan Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. En de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, werkt al sinds 2013 structureel samen met Wikipedia.

Verdere samenwerking lijkt voor de hand te liggen, bibliotheken die hun collecties delen via Wikipedia hebben vaak een groter publieksbereik, want meer dan 80% van Nederland gebruikt Wikipedia regelmatig .

Veldverkenning

Wikimedia Nederland is met ondersteuning van Stichting Pica een onderzoek gestart om de stand van zaken van de samenwerkingen tussen bibliotheken en Wikimedia in Nederland in kaart te brengen. Bovendien wordt bekeken welke wederzijdse doelen met welke (tijds)investering behaald zouden kunnen worden, dus wat een uitgebreidere en/of structurelere samenwerking tussen bibliotheken en ‘Wiki’ voor beide partijen kan opleveren.

Kennisbijeenkomst

Op woensdagmiddag 15 mei a.s. organiseert Wikimedia Nederland bij de KB een kennisbijeenkomst voor medewerkers van bibliotheken. Die middag worden resultaten van gevoerde deskresearch en netwerkanalyse gepresenteerd en voorbeelden gegeven van samenwerkingsprojecten. Deze gegevens dienen als basis om tijdens een aansluitende werksessie dieper in te gaan op de mogelijkheden van verdere samenwerking.

Voor wie?

Wanneer delen van de bibliotheekcollectie, vergroten van zichtbaarheid en/of het delen van kennis met de gemeenschap een belangrijke rol speelt of gaat spelen in uw bibliotheek, is deze middag zeer aan te bevelen. Wij nodigen daarom programmamanagers, informatie- en collectiespecialisten, communicatiespecialisten en beleidsmakers van alle bibliotheekvormen of aanverwante organisaties van harte uit om deel te nemen. Tijdens de werksessie levert u input vanuit uw werkveld.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar aanmelden is verplicht. Gebruik daarvoor dit aanmeldformulier.