Menno Hertzberger Prijs 2019 voor Günter Schilder

Indrukwekkend oeuvre van Günter Schilder

Professor Schilder heeft met zijn boek de kroon op een uitermate indrukwekkend oeuvre van historisch-cartografische publicaties gezet. Het boek heeft als uitgangspunt de kaartproductie van wat traditioneel de ‘Noord-Hollandse cartografische school’ wordt genoemd. Dat waren kaartenmakers die in de decennia rond 1600 actief waren in kleine steden aan de westelijke Zuiderzee, van Edam tot Enkhuizen.

Schilder, Oostenrijker van geboorte maar sinds 1971 werkzaam in Nederland, heeft een groot aantal, vaak baanbrekende boeken en artikelen op zijn naam staan. Hij was de samensteller van de negendelige facsimile-reeks Monumenta Cartographica Neerlandica en initiatiefnemer van het Explokart-project dat inmiddels zeventien imposante boeken heeft voortgebracht, waaronder zijn Early Dutch maritime cartography.

Günter Schilder kan met recht de peetvader van de moderne Nederlandse historische cartografie worden genoemd, die nauw samenwerkt met collega’s in binnen en buitenland, van wie niet weinigen zijn leerlingen zijn geweest. Al met al meer dan genoeg reden om hem namens de jury de Menno Hertzberger prijs 2019 uit te reiken.

Over de Menno Hertzberger Prijs

De prijs is in 1963 ingesteld door de Nederlandse antiquaar Menno Hertzberger om de bestudering van de boekgeschiedenis en de beoefening van de bibliografie te stimuleren. De Menno Hertzberger Prijs werd zestien maal eerder uitgereikt aan personen die zich hebben onderscheiden op het terrein van de boekgeschiedenis. Sinds 2002 wordt er ook een aanmoedigingsprijs toegekend, dit jaar voor de zesde maal. De jury, tevens het bestuur van de Stichting Menno Hertzberger Prijs, bestaat uit Paul Hoftijzer (voorzitter), Frank Rutten (secretaris-penningmeester), Yvonne Bleyerveld, Paul van Capelleveen en Pierre Delsaerdt.