Tsead Bruinja nieuwe Dichter des Vaderlands

Op 18 januari werd in NRC Handelsblad bekendgemaakt dat Tsead Bruinja is benoemd als nieuwe Dichter des Vaderlands. De komende twee jaar zal hij deze functie van nationale dichter bekleden. Bruinja volgt Ester Naomi Perquin op, die de functie ook twee jaar heeft uitgeoefend. Tsead Bruinja werd in 1974 geboren in het Friese Rinsumageest. Hij dicht zowel in het Fries als in het Nederlands.