Cultuur nog meer toegankelijk door AI

De KB zet Artificial Intelligence (AI) in om snelgroeiende informatiestromen te blijven beheersen en om de gebruiker betere en completere informatie te bieden. Door de computer de miljoenen digitale teksten die de KB beheert te laten lezen en analyseren op onderwerpen, personen, plaatsen en gebeurtenissen bouwt de KB op AI gebaseerde zoek- en vindtechnologieën. Tegelijkertijd wil de KB het potentieel van AI benutten én een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van verantwoordelijke AI.

Oprichting werkgroep