Grote hoeveelheid joodse en katholieke tijdschriften toegevoegd aan Delpher

24 juni 2020 - Vandaag zijn er bijna 50.000 nieuwe tijdschriftafleveringen toegevoegd aan Delpher, de website met ruim 100 miljoen pagina's uit historische boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat deze keer vooral om edities van verschillende katholieke en joodse tijdschriften uit de 19e en 20e eeuw. Hiermee wordt een indrukwekkend beeld geschetst van de verzuiling van de toenmalige Nederlandse samenleving. In totaal bestaat de nieuwe toevoeging uit maar liefst 1.5 miljoen pagina's uit 288 tijdschrifttitels.

Verzuiling

De Nederlandse samenleving kenmerkte zich van de tweede helft van de 19e eeuw tot de jaren zestig van de vorige eeuw door een sterke verdeling in groeperingen van levensbeschouwelijke aard. Gereformeerden, hervormden, katholieken, en later ook socialisten en joden, organiseerden hun eigen parallelle samenlevingen met eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen (sport)verenigingen, etc. Een gevolg van deze verzuiling was dat ook de media volgens deze levensbeschouwelijke scheidslijnen georganiseerd waren. Elke zuil had zijn eigen kranten en tijdschriften, en later ook zijn eigen radio- en televisieomroep.

Diverse Joodse collectie