Online campagne Geheugen van Nederland gelanceerd

18 augustus 2020 - Fotoarchieven, historische documenten, archeologische vondsten, kunstvoorwerpen, films, kranten en boeken: steeds meer erfgoed is tegenwoordig online te vinden. Om deze digitale collecties een podium te geven heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een online campagne gelanceerd: Geheugen van Nederland. Een groeiend aantal erfgoedinstellingen – waaronder de KB, de nationale bibliotheek – werkt samen om van deze campagne een groot succes te maken.

De zichtbaarheid van digitaal erfgoed vergroten