Pilot ‘gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’: leraren aan het woord

4 september 2020 - Sinds oktober 2019 hebben onderwijsprofessionals die verbonden zijn aan het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs, een jaar lang gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. Nu, een klein jaar later, spreken de initiatiefnemers van dit pilotproject met enkele professionals die gebruik hebben gemaakt van de database. Zij vertellen over hun ervaringen en delen tips en andere ideeën als het om het gebruik van deze database gaat.

‘Toegang tot wetenschappelijke literatuur is voor mij ontzettend belangrijk: op deze manier kan ik mijn handelen in de praktijk namelijk verrijken met inzichten uit de wetenschap’, zo begint Liesbeth Ellenbroek. Zij is academisch leraar binnen het primair onderwijs. ‘Dankzij de literatuur kan ik me als professional ook echt ontwikkelen. Er is ontzettend veel relevant onderzoek voor het onderwijs, maar de toegang is nog vrij beperkt, zeker de kosteloze toegang. Vooral het feit dat er vaak kosten aan verbonden zijn is een enorme drempel, waardoor antwoorden minder snel in wetenschappelijke literatuur gezocht worden. Een gemiste kans wat mij betreft, daarom ben ik heel blij dat de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ er is.'

Het belang van het gebruik van wetenschappelijke literatuur voor mensen in het onderwijs is vergelijkbaar met het belang van water voor de brandweer, vindt Tom Drukker. Hij is projectleider Onderzoeksagenda bij Openbaar Onderwijs Groningen en werkt als docent maatschappijleer en - wetenschappen op het Harens Lyceum. ‘Zonder toegang tot wetenschappelijke inzichten is het lastig om je onderwijs effectief vorm te geven, te onderbouwen en dus je dagelijkse 'brandjes te blussen'. Uiteraard kan dit ook via allerlei omwegen, maar waarom zou je deze directe toegang afsluiten? En voor wie is deze kennis nu eigenlijk bedoeld? Voor de wetenschappelijke wereld, natuurlijk, maar toch zeker ook voor de mensen in de praktijk?’

Prikkelende stellingen