Samen werken aan een sterk netwerk

12 februari 2020 - Gisteren heeft de minister van OCW het evaluatierapport van de bibliotheekwet (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. Afgelopen week heeft de minister de bevindingen van het evaluatierapport besproken met de bestuurlijke partners IPO en VNG en met ons als de partners uit het bibliotheekveld: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).