Wereldliteratuur in nieuwste toevoeging Delpher

17 augustus 2020 - Vandaag zijn maar liefst 18.702 boeken toegevoegd aan Delpher, de website met historische Nederlandse publicaties. In totaal gaat het om bijna 3 miljoen extra pagina's. Alle boeken zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen en werden uitgegeven tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Er zijn titels op het gebied van religie, taal, teken- en schilderkunst, maar ook reisgidsen en oude kinderspellen.

Bovendien is de literatuur dus goed vertegenwoordigd, met grote namen uit binnen- en buitenland. Tussen de buitenlandse vertaalde werken vallen klassiekers op als 'Romeo en Julia’ van William Shakespeare, ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens en vele werken uit het oeuvre van de bekende Franse naturalist Emile Zola. Uit onze eigen contreien vinden we werk van zeventiende-eeuwers Vondel, Hooft en Bredero en van hun negentiende-eeuwse vakbroeders Jacob van Lennep en Potgieter.

Lage Landen

Maar ook recentere literatuur uit de Lage Landen is volop te vinden in deze nieuwste toevoeging aan Delpher. Zo vormen enkele tientallen titels een interessant overzicht van de Vlaamse literatuur uit het begin van de twintigste eeuw, met onder meer ‘De Oogst’ van Stijn Streuvels, ‘’t Bolleken’ van Cyriel Buysse en verschillende werken van Lode Baekelmans, Maurits Sabbe, Felix Timmermans en Filip de Pillecyn.

Bij boeken van Nederlandse bodem vinden we een opvallend grote groep werken van schrijfsters uit dezelfde periode. Uiteraard van bekende namen als Ina Boudier-Bakker en toneelrecensente Top Naeff, maar ook werk van auteurs zoals Jeanne Reyneke van Stuwe (echtgenote van Tachtiger Willem Kloos) en Marie Koenen. Zij bereikten in hun tijd een groot publiek, onder andere door hun bijdragen in respectievelijk ‘De Nieuwe Gids’ en ‘De Katholieke Illustratie’, maar raakten al gauw in de vergetelheid.

Bekijk het nieuwe materiaal op Delpher

De nieuwe toevoegingen op Delpher zijn hier te bekijken