Bijzonder hoogleraar Frank Huysmans krijgt vernieuwde leerstoel

11 oktober 2021 - Bij zijn herbenoeming kreeg de leerstoel van bibliotheekhoogleraar Frank Huysmans een nieuwe titel. Voortaan mag hij zich nog meer richten op de bibliotheek als onderdeel van de informatiesamenleving – een onderwerp waar zijn hart ligt.