De eerste resultaten van de KABK studenten in het ODL project

Friends from the past, een samenwerkingsproject met studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Friends from the past, een samenwerkingsproject met studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Het eerste samenwerkingsproject met studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) is met succes afgerond. Deze samenwerking, onderdeel van het project Open Digital Libraries, draait om het zichtbaarder en vindbaarder maken van de collectie van de KB.

De eerste resultaten

De eerste groep vierdejaars studenten, van de bacheloropleiding Interior Architecture and Furniture Design, heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het aantrekkelijk maken van de KB collectie Alba Amicorum (vriendenboeken). Het (gedigitaliseerde) zeventiende-eeuwse album van Jacob Heyblocq, rector van de Latijnse school van Amsterdam, staat in het onderzoek centraal. Vanaf 17 december tot 23 december zijn de vijf installaties opgesteld in het KB Atelier. Op 22 januari is het, onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen, mogelijk om de resultaten te bekijken tijdens de open dag in de KABK.

Wat is het Open Digital Libraries project?

In het ODL project zijn wij samen met de nationale bibliotheken van Estland en Oostenrijk een internationaal georiënteerde reeks experimenten aan het ontwikkelen om bibliotheekcollecties toegankelijk te maken voor creatief gebruik, artistieke experimenten te stimuleren, kennis en best practices op het gebied van gebruikersbetrokkenheid op te bouwen en te delen. Het project wordt gefinancierd met geld van de Europese Unie. In het ODL project hebben wij de volgende doelstellingen: • Testen met nieuwe artistieke en creatieve methoden met behulp van nieuwe technologieën om huidige en nieuwe gebruikers te betrekken bij digitale bibliotheekcollecties. • Vaardigheden en kennis ontwikkelen binnen de Europese bibliotheeksector om de toegang tot en creatief gebruik van digitale bibliotheekcollecties te bevorderen.

Samenwerking TU Delft en KABK

Om de doelstellingen te behalen zijn we gestart met een samenwerking met TU Delft en KABK. Studenten van beide opleidingen duiken in onze digitale datasets, onze fysieke en digitale collectie (van Delpher, tot manuscripten, tot het web-archief) en gaan ze in gesprek met gebruikers, studenten. Zo hopen ze in kaart te kunnen brengen waar nationale bibliotheken op in kunnen zetten als het gaat om het zichtbaarder en tastbaarder maken van de schatten die bij bewaren. Want hoe maak je duidelijk dat de collecties van nationale bibliotheken van en voor iedereen zijn?

Meer informatie over ODL

Vanaf januari zal een nieuwe groep KABK studenten verder werken aan de vraag hoe een digitale collectie gepresenteerd kan worden aan het publiek. Wil je meer weten over het ODL project? Neem dan een kijkje op de website van Open Digital Libraries.