Fors meer geld voor bibliotheekhulp bij digitale overheidszaken

29 november 2021 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten om de komende jaren ruim 18 miljoen euro extra vrij te maken voor de Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken.

Dit geld is bedoeld om meer burgers te helpen met vragen of problemen rondom de digitale overheid, of hun digitale vaardigheden te helpen vergroten. Staatssecretaris Raymond Knops: ‘De laagdrempelige hulp die bibliotheken hierin kunnen bieden, helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen.’