KB verwerft drie middeleeuwse handschriften

14 juli 2021 - In het voorjaar van 2021 is de KB in één klap drie middeleeuwse handschriften rijker geworden: een Gelders psalter met luxe decoratie (ca. 1420-1430), een Hollands boek met muziek en gebeden in het Latijn én in de volkstaal (midden 15de eeuw), en een Limburgse verzamelbundel met teksten van en over kerkvader Augustinus (1464). Dit laatste handschrift is zo bijzonder, dat we er graag meer over vertellen.

Augustinus: nog steeds populair

Het werk van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) wordt nog steeds graag gelezen. De belangstelling is breed en internationaal. Wetenschappers produceren proefschriften over hem als vernieuwend theoloog en filosoof, en het grote publiek komt aan zijn trekken dankzij de ‘menselijke’ kant van de oude Noord-Afrikaanse kerkvorst. De losbandige levenswijze van de jonge Berber (zijn bisschopsstad Hippo ligt in wat nu Algerije heet) en diens bekering tot het christendom op latere leeftijd, door hemzelf beschreven in zijn Confessiones (‘Belijdenissen’), dragen wellicht bij aan zijn populariteit.

Eerste band nog intact

Aangekocht met steun van de Vrienden

Het nieuwe KB-boek is aangekocht met steun van de Vereniging Vrienden van de KB. Deze vereniging helpt de KB met het verwerven van cultureel erfgoed. Lid worden? Kijk voor meer informatie op deze pagina over de Vrienden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze aankopen? Stuur dan een mail naar collectiespecialist Ed van der Vlist.