Literatuurgeschiedenis.org krijgt subsidie van Letterenfonds

15 juli 2021 - De website Literatuurgeschiedenis.org kan de komende jaren worden uitgebreid en verbeterd dankzij een vierjarige subsidie van het Nederlands Letterenfonds. In 2020 is deze educatieve website van de Taalunie en de KB technisch en tekstueel volledig vernieuwd.

Belangrijk educatief instrument

Met deze steun van het Letterenfonds kan de website de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk educatief instrument voor zowel leraren als leerlingen in Nederland en Vlaanderen. De ondersteuning van Literatuurgeschiedenis.org past binnen het leesbevorderingsbeleid van het Letterenfonds.

Over Literatuurgeschiedenis.org

Literatuurgeschiedenis.org biedt informatie over de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot heden. Je vindt er stromingen, schrijversportretten, teksten en populaire thema’s. De site is specifiek ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs, maar is ook interessant voor studenten, leraren en andere belangstellenden.