Nieuwe focus bijzondere leerstoel bibliotheekvoorzieningen

1 juli 2021 - Frank Huysmans is herbenoemd tot bijzonder hoogleraar Information Society, with special regard to the transformation of public libraries. De leerstoel, ingesteld vanwege de KB, de nationale bibliotheek, is ondergebracht bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.