Pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’ met extra jaar verlengd

8 oktober 2021 - Het komende jaar kunnen onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gebruik blijven maken van EBSCO Education Source. De afgelopen twee jaar hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld om van deze wetenschappelijke database gebruik te maken. De ruim 1 miljoen vrij toegankelijke artikelen kunnen onderwijsprofessionals gebruiken om de onderwijspraktijk evidence-informed te versterken.

Het onderwijs kampt al jaren met verschillende uitdagingen, zoals het groeiende lerarentekort. De opgaves van de pandemie en de twee schoolsluitingen komen daar bovenop. Het verkleinen van onderwijsachterstanden, het wegwerken van leervertraging door de schoolsluitingen en de instroom en doorstroom van leerlingen zijn onderwerpen waarbij inzicht uit wetenschappelijk onderzoek waardevol kan zijn. EBSCO Education Source omvat publicaties over deze en vele andere onderwerpen en kan ondersteunen bij het ‘evidence-informed’ werken.

Verzoek om verlenging pilot