Politieke partijen zien grote rol voor bibliotheken in digitaal vaardiger maken van Nederland

1 maart 2021 - ‘We moeten ervoor zorgen dat bibliotheken cursussen digitale vaardigheden kunnen blijven geven’, aldus Habtamu de Hoop (PvdA). En: ‘Het lijkt me logisch dat we bibliotheken gaan inzetten om sterker uit de crisis te komen,’ aldus Zohair El Yassini (VVD). Als het aan aspirant-Kamerleden ligt, krijgen bibliotheken de komende beleidsperiode alle steun om de digitale geletterdheid van Nederlanders te blijven vergroten.

Dat bleek vandaag tijdens ‘Klik & Tik met de politiek’, een speciale bibliotheekles digitale vaardigheden waaraan negen kandidaat-Kamerleden deelnamen.

Kijk hieronder de les terug:

4 miljoen laag digitaal vaardigen

De KB en Stichting Lezen en Schrijven organiseerden de online les vandaag om aandacht te vragen voor het belang van cursussen en ondersteuning voor laag digitaal vaardigen. Nederland telt ongeveer 4 miljoen laag digitaal vaardigen; een groep mensen die moeite heeft om mee te komen in de steeds sneller digitaliserende samenleving. De ondersteuning die bibliotheken met cursussen en (digi)Taalhuizen bieden moet gewaarborgd blijven, zo vond ook CDA-kandidaat-Kamerlid Lucille Werner: ‘Dat getal van 4 miljoen is enorm. We moeten ook niet vergeten dat schaamte hierbij een groot probleem vormt. We zullen een enorme bijdrage moeten leveren om hen actief bij het oplossen hiervan te betrekken.’

Bekijk ook onze infographic laag (digi)taalvaardigheid Nederland (pdf).

Grote zorgen

Bibliotheken zetten stevig in op de verbetering van de basisvaardigheden van mensen. In 94% van de bibliotheken is daarom een (digi)Taalhuis gevestigd waar jaarlijks ongeveer 60.000 mensen cursussen volgen om hun basisvaardigheden te vergroten. Dienstverlening als deze staat echter onder druk.

Om ervoor te zorgen dat taal- en digivaardigheidcursussen van bibliotheken in de toekomst voor een ieder toegankelijk blijven, pleiten de KB en Stichting Lezen en Schrijven er aan de vooravond van de nieuwe kabinetsperiode voor dat deze diensten in elke gemeente worden geborgd.