Vacature Enterprise / informatie architect

*
*
*
*

De KB bewaart je gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) verwijdert de KB deze uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over Privacy en AVG is te vinden op de KB-website.