E-lendingconvenant per 1 januari 2019 in werking

17 december 2018 - Vanaf 1 januari 2019 is het convenant e-lending van kracht. In dit convenant staan de afspraken tussen organisaties in de boekenbranche over het uitlenen van e-books aan leden van de openbare bibliotheek en over de vergoeding die uitgevers, auteurs, vertalers en illustratoren daarvoor ontvangen. Wat merken openbare bibliotheken en hun leden, uitgevers en makers van e-books van de veranderingen? Een kort overzicht van de belangrijkste zaken.

E-lendingconvenant