Minder lezen, maar nog steeds veel papier

18 januari 2018 - Vandaag is het rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland verschenen, een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de stand van het lezen in Nederland.