Op weg naar een goed leesklimaat

Reactie KB op advies Lees!


26 juni 2019 - Wij zijn verheugd over het advies Lees!, waarin de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad oproepen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen. Het advies sluit goed aan bij ons beleidsplan en onze activiteiten rondom lezen, leesbevordering en geletterdheid. Wij ondersteunen de oproep van de raden om een actieve publiekscampagne voor het lezen te voeren van harte. De raden noemen de Leescoalitie, waar wij onderdeel van zijn, als meest logische partij om deze campagne te starten. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt deze handschoen dan ook graag op.

Via het programma Kunst van Lezen, waarbinnen de Bibliotheek op school en Boekstart worden uitgevoerd, werken we samen met de openbare bibliotheken en Stichting Lezen om zoveel mogelijk kinderen liefde voor en plezier in het lezen bij te brengen. De komende tijd gaan we hierbij meer aandacht besteden aan betere inzet van digitale producten, zoals e-books en de website jeugdbibliotheek.nl. Daarnaast bieden we laagdrempelig toegang tot digitaal lezen met de online bibliotheek. Op dit moment kan ook iedereen gebruik maken van de Vakantiebieb.

Samen aan de slag

Lily Knibbeler, algemeen directeur: “In ons beleidsplan noemen we plezier als een belangrijke factor bij de ontwikkeling van leesvaardigheden en om mensen meer en langer te laten lezen. We vinden het belangrijk dat mensen verleid worden om meer te lezen en uitgedaagd worden om ook andere boeken te lezen dan ze meestal doen. Het advies van de raden sluit hier prachtig op aan en wij zullen ons er dan ook graag, samen met onze partners van de Leescoalitie, nóg meer voor inspannen.”