Toekomst Kunst van Lezen voor de komende 5 jaar gegarandeerd

25 maart 2019- De KB vindt leesbevordering en (hervonden) leesplezier voor jong en oud erg belangrijk. We werken daar onder andere aan met het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen, een samenwerking tussen Stichting Lezen, de KB en de openbare bibliotheken.