Uitvoering motie Asscher: iedereen een bibliotheek in de buurt

7 oktober 2019 - Vandaag opent minister Van Engelshoven (OCW) een nieuwe bibliotheekvestiging in Wognum, Noord-Holland. Deze feestelijke gebeurtenis is een rechtstreeks gevolg van de uitvoering van de motie die Lodewijk Asscher in 2017 indiende in de Tweede Kamer. De motie vraagt om maatregelen om bibliotheken in kleine gemeenten te behouden, zodat er voor alle Nederlanders in de nabije omgeving een bibliotheekvoorziening is.

In nog 11 andere gemeenten wordt een bibliotheekvoorziening geopend of krijgt de bestaande bibliotheek extra financiële steun. OCW trekt hier de komende drie jaar 3 miljoen euro voor uit. De KB is als nationale bibliotheek nauw betrokken bij de openbare bibliotheken en wij juichen deze ontwikkeling van harte toe.

Bibliotheken onder druk