Aangepast Lezen

Het programma Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen) waardoor ook mensen met een leesbeperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Agenda voor de komende jaren

Onderzoek wijst uit dat de voorziening voor veel meer mensen uit de doelgroep van nut kan zijn dan er nu gebruik van maken. Daarom zet de KB met haar ketenpartners de komende jaren in op het vergroten van het bereik via onder meer een landelijke mediacampagne onder de titel Audiolezen. Ook is een deel van de collectie gesproken boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen in 2016 via de infrastructuur van bibliotheek.nl beschikbaar gekomen voor bibliotheekleden met een leesbeperking.

Actueel

Subsidie beschikbaar voor Aangepast Lezen in de Bibliotheek

13 december 2016 - De KB stelt voor 2016/2017 subsidie beschikbaar voor de verdere verankering van Aangepast Lezen binnen het openbare-bibliotheekveld. Lees het nieuwsbericht

Passend Lezen via de openbare bibliotheek live met 40 bibliotheken

16 juni 2016 - De dienst Passend Lezen is live gegaan voor de eerste 40 bibliotheken. De gesproken boeken worden via streaming aangeboden aan leden van de bibliotheek met een Verklaring Leesbeperking. Lees het nieuwsbericht

Zwakke lezers in de Bibliotheek op school krijgen weer leesplezier

10 mei 2016 - De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ van de KB laat zien dat zwakke lezers weer plezier in lezen krijgen als de juiste materialen en manieren worden gebruikt, zoals Daisy-cd's, Superboek, karaokelezen met Yoleo en MLP-boeken.. Lees het nieuwsbericht over deze pilot

70.000 audioboeken voor mensen met een leesbeperking

16 maart 2015 – Start van de campagne Audiolezen die erop is gericht méér mensen bekend te maken met de collectie Audioboeken. Lees het nieuwsbericht 70.000 audioboeken voor mensen met leesbeperking .

Pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’

De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ laat zwakke lezers en dyslectici op twee basisscholen in Den Bosch plezier beleven aan boeken en lezen. De inzet van leesbevorderende materialen ligt hieraan ten grondslag. Lees het nieuwsbericht over de pilot Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein.

Rapport ‘De wereld van aangepaste leesvormen in 2025, strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers’

Lees het nieuwsbericht

Samenwerkingsconvenant bibliotheken en Stichting Aangepast Lezen

Sinds november 2012 kunnen bibliotheken een samenwerkingsconvenant sluiten met Bibliotheekservice Passend Lezen waarbij ze een wisselcollectie Daisy-roms ontvangen. Deze Daisy-roms kunnen ter kennismaking worden meegegeven aan geïnteresseerde klanten. Als de klant meer wil weten naar aanleiding van deze kennismaking, dan kan hij gedurende drie maanden op proef worden ingeschreven voor de volledige dienstverlening van Aangepast Lezen. SAL voorziet de deelnemende bibliotheek van deskundigheidsbevordering en promotiemateriaal.

Rapport ‘Als het ‘echt’ niet anders kan’

Verslag van een onderzoek naar de redzaamheid van blinde en slechtziende niet-gebruikers van Aangepast Lezen, de achtergronden van en beweegredenen voor het niet-gebruik, en de voorwaarden en motivaties voor het eventueel wel gaan gebruiken van de voorziening. Lees het nieuwsbericht.

Contact

Contactpersonen bij de KB voor het beleidsterrein zijn Marja Geevers en Heleen van Manen. Voor vragen over de uitvoering van de dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling klantcontact van Bibliotheekservice Passend Lezen. Telefoon: 070-3381500

Documenten