CBCT: de meerwaarde van kwaliteit en verbinding

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. CBCT deelt haar kennis en ervaring met de branche.

De opdrachtgevers van CBCT zijn de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven.

Maatschappelijke verantwoording en meerwaarde

De audits dragen niet alleen bij aan de kwaliteit en wijze van dienstverlening van de getoetste partijen. Certificering geeft de gemeente(n) als subsidiërende partij inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek, cultuurinstelling en/of taalhuis. Zo creëren de gecertificeerde partijen meerwaarde voor hun klanten en versterken zij hun toekomstbestendigheid.

De certificeringskaders

Het certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal is sinds 2018 de basis van de kwaliteitstoetsing van de aangesloten openbare bibliotheken en cultuurorganisaties. Recent is een nieuw, transparant en objectief systeem van kwaliteitstoetsing voor taalhuizen ingericht; op dit moment lopen de voorbereidingen voor de implementatie van het taalhuiskader. Naar verwachting zal de uitvoering rond april 2020 starten. Beide kaders zijn gebaseerd op het INK-model. Voor uitgebreide inhoudelijke informatie over de beide certificeringskaders verwijzen wij u naar Kwaliteit in beeld en naar certificering taalhuizen

Meer informatie

Lees meer over CBCT, de werkwijze van het auditproces en de certificeringsnormen op de website van CBCT.

Voor meer informatie over onze dienstverlening of vragen, neem contact op met het bureau CBCT:

Lajla van der Burg, bureaucoördinator
T: 070-3090222
E: bureau@certificeringsorganisatie.nl

SCOB wordt CBCT

Zie dit nieuwsbericht