De Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving (toolkit)

Wilt u als Bibliotheek een actieve rol in de samenleving spelen? Juist nu de gemeenten er allerlei taken bij hebben gekregen, liggen er kansen. Deze toolkit zal u inspireren met voorbeelden van projecten en activiteiten op allerlei terreinen.

De Bibliotheek heeft veel te bieden

In alle plannen van de overheid wordt gesproken van de 'zelfredzaamheid' van de burger. Daar zijn basisvaardigheden voor nodig als lezen, schrijven, en informatie- en digitale vaardigheden.

De Bibliotheek om een leven lang te leren

Naast goed onderwijs kan de Bibliotheek hier een belangrijke rol spelen. De Bibliotheek heeft een breed aanbod aan diensten en producten die iedereen stimuleren om zijn basisvaardigheden verder te ontwikkelen en een leven lang te blijven leren. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden die moeten leren lezen en schrijven om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij of aan mensen die hun digitale vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Ook kan de Bibliotheek ervoor zorgen dat er actuele informatie over beleid en voorzieningen beschikbaar is voor de burger en kan zij dienen als ontmoetingsplek voor burgers en ervoor zorgen dat sociale netwerken worden vergroot.

De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

Zeven thema's in deze toolkit

Welke kwaliteiten kan de Bibliotheek inbrengen om een actieve partner van de gemeente te zijn of te blijven? We vatten ze samen in zes thema's:

Deze toolkit wordt u aangeboden door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de KB.

Zie ook

Contact

Contactpersoon is Maaike Toonen.