IMPACT: een onderzoeksprogramma

Bibliotheken zitten midden in de omslag van louter uitleenbibliotheek naar brede maatschappelijke bibliotheek in het hart van de lokale samenleving. Deze brede functie van de bibliotheek staat vaak nog niet helder op het netvlies van lokale, provinciale en landelijke stakeholders en subsidiënten. Om daar verandering in te brengen is veel behoefte aan (betere) informatie over de maatschappelijke waarde en effecten van bibliotheekprogramma’s. Die informatie moet bijdragen aan een goede profilering, maar ook aan een beter inzicht in het presteren van de bibliotheek op haar maatschappelijke taak.

Binnen het programma IMPACT wil de KB een bijdrage leveren aan het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten van bibliotheekdiensten. We doen dit door nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen, de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over effectmeting te verhogen en bibliotheken te ondersteunen en trainen in het impactgericht werken. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het openbare bibliotheekveld.

In 2019 en 2020 wordt er vanuit het programma IMPACT gewerkt aan de volgende onderdelen:

Meetinstrumenten: de Effectenmonitor

De Effectenmonitor is een digitaal portal waar standaard onderzoeksinstrumenten worden aangeboden. Bibliotheken kunnen hiermee de effecten van cursussen op het gebied van basisvaardigheden meten. De monitor biedt bibliotheken de mogelijkheid om op efficiënte wijze standaard vragenlijsten onder cursisten te verspreiden en rapporteren. Lees hier meer over de Effectenmonitor.

Kennisdossier

Rondom effectmeting gebeurt een hoop en is al veel kennis ontwikkeld, maar bibliotheken weten en leren nog maar weinig van elkaar op dit vlak. In een speciaal kennisdossier wordt een veelheid aan informatie, inspiratie en instrumenten gebundeld en op prikkelende wijze aangeboden. Het dossier IMPACT is vanaf eind oktober te vinden op bibliotheekinzicht en wordt op structurele wijze geactualiseerd.

Leergang Impactmanagement

Om bibliotheken te helpen meer impactgericht te werken en communiceren, biedt de KB speciaal voor bibliotheekprofessionals een leergang Impactmanagement aan. In de leergang leren deelnemers de rol en betekenis van de bibliotheek helder te definiëren, onderbouwen met data en communiceren richting stakeholders. Lees hier meer over de leergang.

IMPACT-toolkit

De theorie, modellen, en praktische instrumenten die in de leergang worden aangeboden, vormen de basis voor een digitale IMPACT-toolkit die in 2020 wordt ontwikkeld. Voor de ontwikkeling en ordening van content in de toolkit wordt aangesloten bij de fasen en stappen uit het impact managementmodel voor de bibliotheeksector.

Contact

Contactpersoon voor het programma IMPACT is Marjolein Oomes.

Documenten

De afgelopen jaren zijn er vanuit het onderzoeksprogramma IMPACT (voorheen: meten maatschappelijke opbrengst) verschillende artikelen en onderzoeksrapporten geschreven. Een selectie hiervan vindt u hieronder.