Innovatie openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken staan voor de grote opgave om ook in de toekomst de centrale plek te blijven voor ontwikkeling en non-formeel leren. Innoveren is noodzaak om de slag te maken naar een nieuwe positionering als maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Deze pagina's volgen de belangrijkste ontwikkelingen.

De grote veranderingen in lezen, lenen en digitale mogelijkheden maken het noodzakelijk dat de hele sector innoveert - in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Bibliotheken zoeken naar een nieuwe invulling van de 5 kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat en naar nieuwe rollen in de lokale samenleving. Bibliotheken, POI’s en de KB trekken samen op om deze vernieuwingen vorm te geven.

U vindt hier: