De Innovatiebieb: deel en vind innovaties

De Innovatiebieb is het digitale platform van de Nederlandse bibliotheken voor het delen en vindbaar maken van innovaties.

De Innovatiebieb is er voor alle soorten innovaties, op elk terrein. Van idee tot implementeerbare innovaties en van grensverleggende en digitale innovatie tot stapsgewijze innovaties binnen de fysieke bibliotheek. Via de Innovatiebieb kunnen bibliotheken gebruik maken van de kennis en ervaring met innovatie uit het hele bibliotheeknetwerk. De Innovatiebieb is een centraal informatiepunt dat kan voorkomen dat u tijd en geld investeert in minder kansrijke projecten.

Werkwijze: invoeren en beheren in G!DS

De bibliotheek die het project uitvoert of mede-uitvoerder is kan de innovatie zelf aanmelden. Dat kan in de databank G!DS, de databank van de bibliotheekbranche. De innovaties kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in G!DS of worden aangemeld via het formulier op de website.

Er is een vast format voor de invoer, met een handleiding en een instructiefilm. Wie hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de redacteur of een provinciaal servicemanager G!DS bij de POI’s. Hier vindt u de lijst met provinciale servicemanagers. De innovaties worden na de invoer gecheckt door de redacteur en zo nodig tekstueel aangepast.

De verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de vermelding ligt bij degene die het project heeft ingevoerd. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld nodig als een project overgaat naar een andere ontwikkelfase, er documenten beschikbaar zijn gekomen, effectonderzoek is gedaan of de contactgegevens zijn veranderd. De redacteur verzoekt de indieners twee keer per jaar om de invoer te checken op juistheid en actualiteit.

Zoeken en vinden

Met behulp van de zoekfuncties kunnen innovaties worden gezocht op de 15 thema’s, op de doelgroepen en op tal van andere kenmerken. Daarna kunt u documenten downloaden of contact opnemen met de bibliotheek die de innovatie heeft ingevoerd.

Over de Innovatiebieb

De Innovatiebieb is het digitale instrument van de 15 community’s of practice van bibliotheken, POI’s en KB die zijn voortgekomen uit de Innovatieagenda. De community’s zijn gericht op het versterken van innovatie en zijn per thema provincieoverstijgend georganiseerd met één of twee POI’s als trekker. In schema:

De Innovatiebieb komt voort uit de Innovatieagenda 2016-2018 en is een gezamenlijk initiatief van het netwerk van openbare bibliotheken: lokale bibliotheken en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek. De KB is formeel opdrachtgever en faciliteert de website technisch. SPN is verantwoordelijk voor het inhoudelijke webbeheer. Vanuit de community of practice ‘Kennisdeling’ is 4 uur per week een redacteur beschikbaar vanuit de POI’s die verantwoordelijk is voor de webredactie en de G!DS-coördinatie van de Innovatiebieb. Lees meer over de InnovatieBieb (pdf)

Document(en)