De Innovatieraad

De Innovatieraad adviseert de KB bij het jaarlijks toekennen van innovatiegelden. De raad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies over andere innovatieve onderwerpen die spelen in het bibliotheekveld. De Raad is in 2013 opgericht.

De leden zijn afkomstig de openbare-bibliotheeksector en uit aanpalende sectoren. De samenstelling van de Innovatieraad is als volgt:

  • Jacqueline Roelofs – Biblionet Groningen, voorzitter
  • Geja Olijnsma – Bibliotheek Venlo
  • Hans Hilbers – De bibliotheek Kop van Overijssel
  • Paul Adels - Bibliotheek Theek 5
  • Daphne Janson – Bibliotheek Amstelland
  • Roel Simons – Filmmaker en participatie-expert
  • Eric Kokke - GO opleidingen

Contactpersoon

Contactpersoon is Grietje Smit, Programmamanager Innovatieagenda

Zie ook hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken.

Document(en)