Gezamenlijke innovatieagenda

In overleg met alle betrokken partijen is de Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018 tot stand gekomen. In het najaar 2016 is deze agenda vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG.

De innovatieagenda benoemt vier prioriteiten voor de komende 3 jaar:

  1. Jeugd en onderwijs
  2. Participatie en zelfredzaamheid
  3. Persoonlijke ontwikkeling
  4. Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk.

Document(en)