Gezamenlijke Innovatieagenda en Actieagenda 2017-2018

De Actieagenda 2017-2018 is het uitvoeringsdocument van de Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018 (pdf) die in 2016 is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. Beide documenten zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de drie overheidslagen en het bibliotheeknetwerk.

Centraal in de Innovatieagenda staan vier prioriteiten voor de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk:

  1. Jeugd en onderwijs
  2. Participatie en zelfredzaamheid
  3. Persoonlijke ontwikkeling
  4. Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk.

Van Innovatieagenda naar Actieagenda

De Gezamenlijke Innovatieagenda is uitgewerkt in de Actieagenda 2017-2018 (pdf).

In de Actieagenda staan het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de innovatie in het bibliotheeknetwerk centraal: op welke thema’s wordt geïnnoveerd en hoe kan de samenwerking rond innovatie vorm krijgen? En hoe kan de kennis worden gedeeld?

Document(en)