Gezamenlijke innovatieagenda en Actieagenda voor innovatie 2019-2022

De nieuwe Actieagenda 2019-2022 is het uitvoeringsdocument (en vervolg van Actieagenda 2017-2018) van de Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018 (pdf) die in 2016 is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. Deze documenten zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de drie overheidslagen en het bibliotheeknetwerk.

Centraal in de Innovatieagenda staan vier prioriteiten voor de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk:

  1. Jeugd en onderwijs
  2. Participatie en zelfredzaamheid
  3. Persoonlijke ontwikkeling
  4. Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk.

Document(en)