Innovatiegelden 2016

In 2016 heeft de KB tien aanvragen voor innovatiesubsidies gehonoreerd:

  1. CubissNext: ‘Opleiding young professionals’
  2. De Nieuwe Bibliotheek: ‘Hackerroom’
  3. Bibliotheekservice Fryslân: ‘Impact door connectie’
  4. OB Gelderland Zuid: ‘B(l)iebrobot in de bieb’
  5. Noord Oost Brabantse Bibliotheken: Programma-archief & YouTube
  6. Bibliotheek Utrecht: ‘de Denkplaats’
  7. Bibliotheek ZOUT: Poëzie op locatie
  8. Bibliotheek Midden Brabant: ‘Kenniskans’
  9. Bibliotheek Salland: ‘Verhaal ver weg en lokaal’
  10. Bibliotheek Rijn en Venen: ‘Books, Bricks & Bites’

Lees een uitgebreide beschrijving van de projecten (pdf).

Presentatiebijeenkomst 9 februari

De projecten zijn gepresenteerd op de landelijke projectendag op 9 februari 2017 bij de KB in Den Haag. Het filmverslag van zeven van de projecten is te bekijken via deze link.

Over de innovatiesubsidies 2016

Voor de subsidie van 2016 zijn 36 aanvragen binnengekomen, tegenover 24 aanvragen in 2015. In het algemeen was de kwaliteit van de aanvragen zeer goed en het aantal interessante en vernieuwende projecten was groot. De De Innovatieraad heeft over tien aanvragen een positief advies uitgebracht. Dit advies is door de directeur van de Koninklijke Bibliotheek overgenomen.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij Grietje Smit, Programmamanager Innovatieagenda

Zie ook de hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken

Document(en)