‘Innovatiekracht on demand’

Om de innovatie in het bibliotheeknetwerk te ondersteunen, heeft de KB een project gestart: 'Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand'.

Dit project is opgezet omdat bibliotheken hebben aangegeven dat zij niet altijd de juiste expertise en ervaring in huis hebben om gericht te kunnen innoveren. Erik Boekesteijn zal bibliotheken begeleiden bij het onderzoeken van lokale behoeftes. Daarnaast zal hij bibliotheken op gang helpen bij de implementatie van oplossingen.

De Gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018 die in november 2016 is gepubliceerd is de inspiratiebron voor het project. Juist door de verbinding te leggen met de lokale situatie kan de innovatie aan kracht winnen.

Contactpersoon

Bibliotheken die nadenken over en werken aan lokale innovatietrajecten kunnen nadere informatie inwinnen bij Erik Boekesteijn.

Zie ook hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken