Subsidieregels Innovatiegelden 2017-2018

De KB stelt voor 2017 en voor 2018 € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s tot een maximum bedrag van € 20.000,- per aanvraag. De innovatiesubsidies voor 2017 zijn in juni 2017 toegekend.

Projecten die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om uit te voeren en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. De projecten moeten aansluiten bij het beleid van de KB. De regeling staat open voor alle bibliotheken en POI’s die in 2016 en 2017 geen subsidie hebben ontvangen op grond van de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden.

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in oktober 2016 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2017-2018 vastgesteld. Deze subsidieregels zijn op 29 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen voor 2018 indienen tot 31 maart 2018

De aanvragen voor de Innovatiesubsidies 2018 moeten uiterlijk 31 maart 2018 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari worden ingediend met behulp van dit aanvraagformulier. Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

De aanvraag en bijlagen kunnen via e-mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl of per post naar:
Subsidieloket Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag

Contactpersoon

Contactpersoon is Grietje Smit, Programmamanager Innovatieagenda

Zie ook hoofdpagina Innovatie openbare bibliotheken.

Document(en)