Kennisdeling

Het programma Kennisdeling creëert de optimale omgeving voor het activeren van kennis en het bevorderen van samenwerking, zodat bibliotheekprofessionals en bibliotheekorganisaties zich kunnen ontplooien en kunnen werken aan innovatie.

Het programma Kennisdeling is zo ingericht dat het kennis ontsluit en duidt, kennis en mensen verbindt, en kennisdeling stimuleert. Wij zoeken de samenwerking met netwerkpartners binnen het veld op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het programma stimuleert en faciliteert kennisdeling binnen, met en tussen deze partijen. Om dit te bereiken worden diverse online kennisdelingstools ingezet: Bibliotheekinzicht, het nationale bibliotheekcongres en het kennis- en innovatieplatform Biebtobieb.

Bibliotheekinzicht

De afgelopen jaren zijn verschillende methoden en instrumenten ontwikkeld om kennis met elkaar te delen. Eén van deze instrumenten is Bibliotheekinzicht.

Bibliotheekinzicht is de plek bij uitstek voor actuele en betrouwbare onderzoeksinformatie over de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Op deze website bundelen we kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel. Daarbij zijn ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

Het Nationale Bibliotheekcongres

Sinds 2010 is het nationale bibliotheekcongres hét landelijk congres waar de openbare bibliotheken kennis uitwisselen en kennis opdoen. Op dit congres ontmoeten bibliotheekmanagement, domeinspecialisten, medewerkers en netwerkpartners elkaar. Keynotes, workshops en besprekingen wisselen elkaar af. In de wandelgangen en tijdens het avondprogramma is er ruim gelegenheid om met collega’s bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Het congres is onderdeel van het programma landelijke Kennisdeling.

Twitter: #biebcongres

Biebtobieb

Biebtobieb is het digitale kennis- en innovatieplatform van de openbare bibliotheken: een platform waar u kennis kunt halen en brengen, mensen met een bepaalde functie of expertise kunt vinden en kunt samenwerken in groepen. Biebtobieb is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten rond kennisdelen en sociale media.

Biebtobieb draagt bij aan het innovatieve vermogen en de verbetering van prestaties van individuele bibliotheekorganisaties en de sector als geheel. Het bibliotheekstelsel functioneert als een netwerkorganisatie. Biebtobieb draagt hieraan bij: via het platform leert men van elkaar en kan men optimaal gebruiken en profiteren van bestaande kennis en expertise.

Biebtobieb is in 2013 gelanceerd en is ontwikkeld door het toenmalige SIOB in samenwerking met de Stichting PSO’s Nederland. Er is een landelijk team van acht moderatoren actief.

Twitter: #biebtobieb

Contact

Contactpersonen zijn Marjolein Oomes (Bibliotheekinzicht), Loes van Eijk (Het Nationale Bibliotheekcongres) en Levien den Boer (Biebtobieb).

Documenten