Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)

Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét nieuwe platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft.

Op deze online omgeving kunnen bibliotheken vragenlijsten invullen en gegevens inzien zodat we als branche wijzer worden. BOP is gekoppeld aan bestaande systemen zoals o.a. G!DS en Datawarehouse. Gegevens zoals vestigingen, leden en uitleningen worden automatisch toegevoegd aan de vragenlijst.

Waarom BOP

Overheden vragen in toenemende mate om verantwoording en legitimering. Onder druk van bezuinigingen willen zij een helder beeld krijgen van de wijze waarop subsidies worden besteed en wat de gemeenschap daarvoor terugkrijgt. De uitleenfunctie krimpt, bibliotheken richten zich steeds meer op de maatschappelijke functies. Er is echter onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar over de output (wat lever je) en outcome (wat levert het op) van deze maatschappelijke functies.

Om onze maatschappelijke waarde beter uit te dragen hebben we inzicht nodig in gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van bibliotheken. Middels BOP brengen we in kaart hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe het niveau van dienstverlening zich ontwikkelt over de tijd.

BOP in het kort

  • BOP biedt meer samenhang in gegevens, is overzichtelijk en levert direct bruikbare informatie op.
  • BOP stroomlijnt onderzoeken die voorheen versnipperd werden uitgevoerd.
  • BOP is gekoppeld aan bestaande systemen zoals o.a. G!DS en Datawarehouse. Gegevens zoals vestigingen, leden en uitleningen worden automatisch toegevoegd aan de vragenlijst.
  • Elke bibliotheek krijgt een eigen persoonlijke rapportage van de resultaten waarin het mogelijk is om resultaten te vergelijken met een provinciaal en landelijk gemiddelde.
  • De analyse van de verzamelde gegevens kan men goed gebruiken in de beleidscyclus.
  • Iedere bibliotheek krijgt toegang tot het platform en dus ook tot de resultaten.
  • Persoonlijke bibliotheekrapportages zijn niet zichtbaar voor anderen.
  • Door mee te doen aan gegevensverzameling via het BOP voldoe je aan de nieuwe wet- en regelgeving waarin gegevenslevering door bibliotheken verplicht is gesteld.
  • Als onderdeel van de landelijke digitale infrastructuur is BOP gratis voor bibliotheken.

Planning en rapportages

Kijk voor de planning van de onderzoeken en opgeleverde rapportages op de website van BOP.

Contact

Voor vragen over BOP kunt u contact opnemen met Marjolein Oomes, tel. 06-55800798. Voor algemene vragen over BOP kunt u ook terecht bij Monique Meesters, coördinator BOP .

Document(en)