Consumer Insights

Binnen de bibliotheekbranche zijn los van elkaar verschillende onderzoeksinitiatieven ontplooid. Alle initiatieven zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruiker van de openbare bibliotheek. Het project ‘Consumer Insights’ zorgt voor meer samenhang in de onderzoeksinstrumenten.

Met deze instrumenten kan de bibliotheekbranche tendensen ontdekken, hierop inspelen en anticiperen op de toekomst. Hiermee wordt er een betere aansluiting gerealiseerd tussen het aanbod van de bibliotheken en de behoeften van de (potentiële) gebruiker.

Contact

Contactpersoon is Marjolein Oomes.