Meten Maatschappelijke Opbrengst (MMO)

Het onderzoeksprogramma ‘Meten Maatschappelijke Opbrengst’ (MMO) richt zich op de ontwikkeling van meetinstrumenten die de maatschappelijke opbrengst van openbare bibliotheken in kaart brengen.

Doordat de maatschappelijke context van bibliotheken verandert en bibliotheken zich steeds meer moeten verantwoorden bij hun subsidieverstrekkers, groeit de behoefte aan een beter inzicht in haar maatschappelijke relevantie, en aan een stevige onderbouwing.

Lange tijd steunde de bewijsvoering van bibliotheken vooral op traditionele ‘output’-statistieken, met daarin bijvoorbeeld het aantal organisaties, vestigingen, leden, uitleningen en openingsuren. Dergelijke statistieken zijn waardevol om de ontwikkeling van de sector in kaart te brengen en vormen een ruwe indicator van de rol die bibliotheken vervullen. Maar als je de echte waarde van de openbare bibliotheek wilt aantonen, zoals de effecten van de dienstverlening, dan schieten deze gegevens tekort. Enerzijds is hiervoor een goed meetinstrumentarium nodig, anderzijds is er behoefte aan kennis en ondersteuning bij het gebruik van zo’n instrumentarium en de toepassing van de hieruit voortvloeiende inzichten.

Binnen het programma Meten Maatschappelijke opbrengst wil de KB een bijdrage leveren aan het meetbaar maken en in kaart brengen van de maatschappelijke effecten van bibliotheekdiensten. We doen dit door:

  • nieuwe meetinstrumenten te (laten) ontwikkelen
  • ontwikkeling en uitwisseling van kennis over effectmeting te verhogen; en
  • onder centrale regie landelijke samenwerking en synergie te stimuleren.

Meer informatie over dit onderzoeksproject is te vinden op biebtobieb. U kunt daar meediscussiëren en uw kennis, ervaringen en vragen over dit onderwerp delen.

Contact

Contactpersoon is Marjolein Oomes.

Documenten