Onderzoek Leescoalitie

De programmalijn ‘Onderzoek Leescoalitie’ agendeert onderzoek op het gebied van bibliotheken en lezen, leesbevordering en taalvaardigheid. Deze onderzoeken vinden vaak plaats in samenwerking met de andere partners uit de Leescoalitie: Stichting Lezen, CPNB, Stichting Lezen & Schrijven en de VOB.

De uitkomsten van twee onderzoeken naar het effect van de Bibliotheek op school zijn in januari 2016 beschikbaar gekomen (klik op de links):

  • Promotieonderzoek Universiteit van Leiden. Thijs Nielen promoveerde op 26 januari 2016 met als proefschrift Aliteracy: causes and solutions. Hij deed op 24 scholen onderzoek naar de leesvaardigheid van 683 leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat op scholen met een Bibliotheek op school de Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruitgaan.
  • Promotieonderzoek Universiteit van Amsterdam. Ellen Kleijnen deed op twee basisscholen in Gouda onderzoek naar het effect van de Bibliotheek op school op allochtone niet-westerse kinderen. Ze is in 2016 gepromoveerd.
  • Begeleiding monitoring activiteiten de Bibliotheek op school.

Contact

Contactpersoon is Marjolein Oomes.

Documenten