SCOB: inzicht in kwaliteit

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert de kwaliteit van Nederlandse openbare bibliotheken. SCOB is een onafhankelijke organisatie die toetst op kwaliteit en zorgt voor de certificering.

SCOB wil de kwaliteit van openbare bibliotheken in Nederland stimuleren en waarborgen, zodat bibliotheken zich op een maatschappelijk en professioneel verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. SCOB hanteert daarvoor een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering, dat in dienst staat van de klanten en financiers van bibliotheekorganisaties.

Maatschappelijke verantwoording en meerwaarde

Door kwaliteitszorg en certificering kunnen openbare bibliotheken met elkaar samenwerken in een samenhangend bibliotheekstelsel. Dit gebeurt op basis van gelijke waarden, uitgangspunten, bedrijfsvoering en kwaliteit. Certificering geeft de gemeente als subsidiƫrende partij inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek/bibliotheken. Op basis hiervan kan zij maatschappelijke verantwoording afleggen.

SCOB signaleert ook trends en ontwikkelingen, waarvan de bibliotheeksector en de financiers kunnen profiteren. Door samenwerking in kwaliteit creƫren bibliotheken meerwaarde voor de klant en wordt de toekomstbestendigheid van bibliotheken versterkt.

Verbinden en samenwerken

De werkzaamheden van SCOB zijn van en voor de branche. Om kwaliteit te waarborgen brengt SCOB als verbindende schakel alle relevante partijen binnen de bibliotheekbranche bij elkaar. SCOB is opgericht door de VOB en VNG en wordt gefinancierd door het ministerie OC&W/KB.

Meer informatie

Webadres: www.certificeringob.nl, met informatie over de werkwijze van het auditproces en de certificeringsnormen.

Contact

  • Willem Camphuis, directeur
  • Seher Hazinedar, secretariaat
  • [Lonneke Regter]( ), communicatie

SCOB wordt CBCT

Zie dit nieuwsbericht