Collectie

De Collectie Nederland van de gezamenlijke openbare bibliotheken bestaat uit fysieke en digitale werken. Lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor de fysieke collecties, de KB is dat voor de inkoop en terbeschikkingstelling van e-content voor bibliotheekleden. Daarnaast stelt de KB een gezamenlijk collectieplan vast met als doel samenhang te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen.