Collectie Nederland: context en cocreatie

Het Programma ‘Collectie Nederland: context en cocreatie’ zet zich in voor een bruikbare, zichtbare en geïntegreerde collectie (zowel fysiek als digitaal) voor de bibliotheekklant. Dat gebeurt door een samenhangend collectiebeleid én door het toevoegen van contextinformatie.

Informatie verbinden

Een meerjarenvisie op hoe de bibliotheken het begrip contextualisering kunnen uitwerken binnen de branche, op basis van interviews met diverse stakeholders binnen de bibliotheeksector.

De Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+) is bedoeld om de analoge en digitale content van openbare bibliotheken aan de gebruiker te presenteren als een samenhangende collectie, de ‘Collectie Nederland’. In deze verkenning wordt ingegaan op het identificeren en duiden van relevante (technische) ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkelingen rond de NBC+ en bepalend zijn voor de visie op de NBC+ over 5 jaar.

De Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar mogelijke logistieke modellen binnen een onderzoekproject van Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). Onderdeel daarvan was de vraag of het bewaren van boeken en andere materialen voor bibliotheken in een centraal depot functioneel is.

In het kader van de bibliotheekwet Wsob wordt inkoop van digitale werken landelijk geregeld (zie ook: Inkoop van e-content). Kwink onderzocht welke digitale contentsoorten er ingekocht moeten worden, vanuit de klantbehoefte geredeneerd. Tevens wordt onderzocht welk budget nodig is.

jubileum Gerard

Verslag van het Collectie Congres dat 8 oktober 2014 heeft plaatsgevonden te Utrecht.