Collectie jeugd in context

Dit project is onderdeel van het Programma: Collectie Nederland: context en cocreatie.

Het project ‘Collectie jeugd in context’ is een pilot rondom de contextualisering van de jeugdcollectie. Hoe kan content van verschillende contentleveranciers in context gepresenteerd worden binnen de Website as a Service, WaaS?

In 2014 is met behulp van een denkoefening rondom het thema Geld onderzocht welke technische en redactionele stappen gezet moeten worden als verschillende contentleveranciers hun content in context willen laten samenkomen binnen één portal. In 2015 zijn deze onderwerpen verder uitgewerkt en in maart 2016 verschijnt het rapport met zeven kernadviezen over wat er moet gebeuren om content in context te kunnen plaatsen. Dit advies wordt meegenomen in de activiteiten van de KB rond de doelgroep Jeugd.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van project Collectie Jeugd in Context? Volg ons dan op Biebtobieb of neem contact op met Lieke Hoefs.

Documenten

In dit onderzoek zijn achttien lees- en mediawijsheid bevorderende websites voor jeugd (0-18 jaar) in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Welke context bieden deze websites? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Hoe gebruiken kinderen en jongeren online media en hoe gaan ze op zoek naar informatie? Door te onderzoeken welke criteria ze gebruiken bij het beoordelen van een zoekresultaat en hoe ze resultaten verwerken, komt een advies tot stand over hoe deze doelgroep het beste bediend kan worden.

In de eindrapportage Collectie Jeugd in Context 2014 worden de behaalde resultaten van het project over de periode 2013-2014 besproken. Met adviezen voor de activiteiten die centraal moeten staan in het vervolg van het project in 2015.