Wikipedia in de openbare bibliotheek

Dit project is onderdeel van het programma Collectie Nederland: context en cocreatie

De internetencyclopedie Wikipedia is een goed voorbeeld van presentatie van informatie in context. Informatie uit verschillende bronnen wordt in één artikel gepresenteerd, maar in dat artikel wordt ook doorverwezen naar andere gerelateerde bronnen. Ook kan iedereen ter wereld aanpassingen doen in de tekst of extra informatie toevoegen.

Samenwerking tussen openbare bibliotheken en Wikipedia

Hoe openbare bibliotheken kunnen samenwerken met Wikipedia zal worden onderzocht in het project Wikipedia in de openbare bibliotheek. Een samenwerking kan vele voordelen bieden. Enerzijds kan de bibliotheek haar rol als contextleverancier pakken door relevante bronnen te verbinden aan Wikipedia-artikelen. Anderzijds kun je als bibliotheek de lokale kennis en geschiedenis ontsluiten via Wikipedia door (lokale) communities te betrekken bij Wikipedia.

Met vier pilotbibliotheken is in 2015 uitgewerkt hoe een samenwerking met Wikipedia eruit zou kunnen zien. Dat zijn:

  • OBA Amsterdam
  • Bibliotheek Eemland
  • Bibliotheek Arnhem
  • Theek 5

Deze bibliotheken zijn verantwoordelijk voor het inrichten van een Wikipedia-activiteit in hun eigen bibliotheek. Er zijn veel verschillende activiteiten denkbaar, maar om de pilot behapbaar te houden is gekozen voor het organiseren van een fotodag. Tijdens de fotodag worden communities rondom bibliotheken uitgenodigd om foto’s te maken van lokale bezienswaardigheden/gebouwen. Deze foto’s worden aan het eind van de dag geüpload in Wikimedia Commons, de beeldbank achter Wikipedia, zodat ze gebruikt kunnen worden bij artikelen. De ervaringen uit deze pilots worden eind 2016 geëvalueerd. Vervolgens wordt gekeken of er een vervolg komt op de pilots.

Bent u als openbare bibliotheek nieuwsgiering welke mogelijkheden er zijn om samen te werken met Wikipedia? Neem dan contact op met onze Wikipedia-coördinator Olaf Janssen. Kijk ook eens op Wikipedia.