Collectieplan

In samenwerking met het openbare-bibliotheekveld heeft de KB een collectieplan voor de hele branche opgesteld dat in december 2016 beschikbaar is gekomen.

Het Collectieplan (pdf) wordt genoemd in artikel 10 van de bibliotheekwet, de Wsob.

Het meerjarenplan is strategisch van karakter en bewerkstelligt de samenhang tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen. Het plan is richtinggevend voor de ontwikkeling van de fysieke collecties en de collectieorganisatie in het openbare-bibliotheekstelsel.

Vervolg

Het collectieplan bevat 37 afspraken die betrekking hebben op (de rol van) verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld, of op specifieke thema’s of collecties. In 2017 stellen we, uiteraard ook weer in nauwe samenwerking met het veld, een plan op om de afspraken zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen.

Rol KB

Voor de KB is een belangrijke, coördinerende rol weggelegd: zij is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken betreffende de KB zelf, maar ook voor de monitoring van het geheel en de voorbereiding van de evaluatie. Met name de coördinatie van de totstandkoming van nieuwe kaders voor de PLUSfunctie en voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) vragen om actie van de KB.

Nieuwsberichten

Contact

Contactpersoon is Jos Debeij