Gezamenlijk Collectieplan

Op grond van de Wsob (artikel 10) is de KB verantwoordelijk voor het vaststellen van een gezamenlijk collectieplan voor en in samenwerking met het netwerk van openbare-bibliotheekvoorzieningen. Het doel van het plan is om afstemming te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen.

Gezamenlijk Collectieplan december 2016

In december 2016 is het Gezamenlijk Collectieplan (pdf) in samenwerking met het stelsel vastgesteld. Zie dit nieuwsbericht. Hierin staan 37 afspraken die gaan over (de rol van) de verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld, of over specifieke thema’s of collecties.

Uitvoeringsagenda 2016-2018

In april 2017 is de uitvoeringsagenda (pdf) bij het collectieplan opgesteld. Zie dit nieuwsbericht. In de uitvoeringsagenda zijn de afspraken uit het collectieplan onderverdeeld in zes clusters.

Bekijk de voortgangsrapportage juli 2018 (pdf) voor een overzicht op de voortgang van het collectieplan op alle clusters. Via de afbeeldingen hieronder vindt u binnenkort meer informatie en documentatie per cluster.

Cluster 1: nieuw kader Plusfunctie

  • Cluster 1: nieuw kader Plusfunctie

Cluster 2: alternatief fysiek IBL

  • Cluster 2: alternatief fysiek IBL

Cluster 3: profiel en jaarplan e-content

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsadviseur Bibliotheekstelsel: Gezamenlijk Collectieplan & Wsob-gegevenslevering