Film en bladmuziek

Het derde cluster van de uitvoeringsagenda bij het Gezamenlijk Collectieplan gaat over film en bladmuziek. Het doel van dit cluster is om tot een visie en een plan van aanpak te komen voor deze collectieonderdelen.

Bladmuziek

Op 11 april 2019 is de visie voor bladmuziek vastgesteld door de KB en het plan van aanpak zal in 2019-2020 worden uitgevoerd. De visie luidt:

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het openbare-bibliotheeknetwerk om ervoor te zorgen dat de doelgroep toegang heeft tot bladmuziek.