KB-inkoopcommissie digitale content

Wat is de KB-inkoopcommissie? De KB-inkoopcommissie koopt landelijk digitale content in voor openbare bibliotheken.
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersoon: Myrna Vossen

Inkoop e-content voor openbare bibliotheken

Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) is de KB sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van e-content namens de openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke selectie, middels de Adviesgroep voordracht e-content. De beschikbaarstelling van ingekochte e-content verloopt via de landelijke digitale infrastructuur.

KB-inkoopcommissie

De KB-inkoopcommissie (KBIC) bewaakt het beleidskader en de financiën van de landelijke inkoop. Zij geeft ook de inkoopopdrachten aan de KB.

De KB-inkoopcommissie telt zes leden die worden benoemd door de VOB: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee op voordracht van en uit de KB. De commissie bestaat momenteel uit:

  • Peter van Eijk (directeur BiSC) - voorzitter
  • Paul Adels (directeur Theek5)
  • Frans Bergfeld (directeur ProBiblio)
  • Francien van Bohemen (VOB)
  • Lucinda Jones (hoofd Collecties KB)
  • Carina de Walle (hoofd Marketing & Educatie KB)

Eric Daamen (Coördinator online Bibliotheek), Petra Rijkelijkhuizen (accountmanager e-books KB) en Myrna Vossen (adviseur & procescoördinator Inkoop e-content) treden op als adviseurs.

Voor meer informatie over de KB-inkoopcommissie of met specifieke vragen over ingekochte e-content kunt u terecht bij Myrna Vossen.

Adviesgroep voordracht e-content

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) adviseert over mogelijk in te kopen nieuwe e-content en e-books. Zij doet voorstellen aan de KB-inkoopcommissie. Leden van de AVEC zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitale collectie in de lokale bibliotheek. Zij worden benoemd door de VOB. De Adviesgroep bestaat momenteel uit:

  • Ronald Capelle (Bibliotheek AanZet)
  • Monique Groeneveld (OBA)
  • Marjoleine Molenaar (Bibliotheek Rotterdam)
  • Natascha Salvo (Bibliotheek AanZet)

Thuisgebruik

Sinds medio februari 2019 zijn praktisch alle ingekochte digitale bronnen ook voor bibliotheekleden thuis beschikbaar. Zie dit nieuwsbericht

Overzicht ingekochte e-content en samenvatting KBIC-vergaderingen

Wilt u weten welke content er precies beschikbaar is en hoe? Of vraagt u zich af wat de laatste besluiten zijn t.a.v. bijvoorbeeld nieuw in te kopen e-content? Voor een overzicht van het Basispakket 2020, nieuwsberichten, achtergronden en samenvattingen van de laatste vergaderingen van de KBIC kunt u terecht in de groep Inkoop e-Content op MetdeKB (inlog nodig).

Het archief van de KB-inkoopcommissie en de Adviesgroep voordracht e-content is te vinden op de website van de VOB.