Digitale basisdiensten

De Digitale basisdiensten zijn componenten vanuit de landelijke digitale infrastructuur (LDI) waarmee openbare bibliotheken gebruik kunnen maken van de diensten van de landelijke digitale openbare bibliotheek. Voor de landelijke digitale openbare bibliotheek is de KB verantwoordelijk.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. De KB hecht veel waarde aan het zorgvuldig beschermen van de persoonsgegevens die via gebruik door de openbare bibliotheken van de Digitale basisdiensten aan haar worden verstrekt en door haar worden verwerkt. Om te voldoen aan de AVG heeft de KB de specifieke verwerkingen in het netwerk van bibliotheken in kaart gebracht. We hebben vervolgens de juridische implicaties onderzocht en vastgesteld dat de KB en de bibliotheken - op grond van de Wsob - voor de meeste digitale basisdiensten gezamenlijk de verwerkingsverantwoordelijken zijn. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat de bestaande juridische afspraken wijzigen.

In de maanden april en mei zijn samen met de VOB drie regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de gevolgen voor de afspraken over de digitale basisdiensten zijn toegelicht. Op MetdeKB (inlog vereist) is meer informatie te vinden, waaronder de vragen die tijdens de informatiesessies zijn gesteld. Hier vindt u ook de Beveiligingspolicy.

Algemene Voorwaarden en SLA

Bij het gebruik door openbare bibliotheken van de Digitale basisdiensten worden Algemene Voorwaarden en een Service Level Agreement (SLA) gehanteerd.

Digitale basisdiensten